Coca Cola

מודים, עד לפני שנפגשנו עם מנהלת האחריות התאגידית של קוקה קולה בנוגע לבניית אתר אחריות תאגידית לא באמת ידענו כמה זמן, וכסף, תמיכה והתנדבות החברה משקיעה.
במפגשנו הראשון הסבירה לנו המנהלת את החזון שלה:
היא רצתה לקדם שקיפות בנושאי האחריות התאגידית של החברה, ולהעביר מידע מסובך בצורה נגישה וקלילה שכל אחד יוכל להבין מה הם עושים בתחום האחריות הסביבתית והחברתית.
הפיתרון שהצגנו לה היה ליצור אתר אינטרנט שיעוצב ויבנה בצורת סיפור חוויתי מבוסס מסכים בפאראלקס.
קוקה קולה היא חברה שמקדמת חדשנות, אלו חלק מהערכים שלה. האתר עצמו נבנה בקוד שיצר אתר שהוא יותר כמו פרזנטציה. אתר שבו הגולש גולל את העכבר ונע בין הנושאים כאשר בכל שקופית יש לך אפשרות להכנס ולראות סירטונים ו/או פעילויות שונות שהחברה משתתפת בהם.


Clientקוקה קולה אחריות תאגידיתServicesweb design, Illustration, Animation

KAPARA | People First Branding

+972(54)6686808

כלי נגישות באדיבות Magixite