Cronus Media

בכפרה אנו כל היום מתעסקים בעולמות הפרסום והשיווק כך שזה לא מפתיע שיום אחד הבזיק לו רעיון שנבא מרצון לתקן אתגר, הרצון לשינוי הגיע מתוך השאלה כיצד אנחנו יכולים לשווק ולפרסם לאנשים מבלי להפריע להם או להידחף באמצע כמו שפרסומות עובדות.
וכך נולדה כרונוס מדיה.
כרונוס מדיה היא טכנולוגיה חדשה להצגת מידע על מסכי מגע. המטרה היתה לייצר פרסומות שזזות בהתאם לתנועה הטבעית של האצבע כאשר גוללים. במקום פרסומות קופצות, זזות, מפתיעות ומשתלטות, הפרסומות של כרונוס היו חווייתית וככך הגדילו את אחוזי ההמרה משמעותית.
המילה כרונוס היא שילוב של המילים
CR – conversion rate
Onus – duty & obligation
אחוזי המרה, אחריות והתחייבות היו ערכי המותג של כרונוס והחיבור המשותף של המילים יצר את המילה CRONUS
ומי יכול לסמל יותר התחייבות מכרונוס, האל טיטני, אביו של זאוס במיתולוגיה היוונית אשר סמלו הוא המגל.


ClientCronus MediaServicesBranding, UI UXLinkcronus.media

KAPARA | People First Branding

+972(54)6686808

כלי נגישות באדיבות Magixite